poistenie zodpovednosti - Financie, hypotéky, úvery a poistky.

+421 918 924 729
+421 918 924 729
+421 918 924 729
MP EKOFIN s.r.o. Nové Zámky
+421 918 924 729
MP EKOFIN s.r.o. Nové Zámky
Prejsť na obsah

Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie firmy

Každý z nás je povinný sa správať tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví, na majetku a na prírode.
Každý z nás je povinný sa správať tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví, na majetku a na prírode. Ak sa tak nespráva a vznikne škoda, porušuje zákon a smernice (napr. § 415 Občianskeho zákonníka), a teda je za škodu v celom rozsahu  zodpovedný a je povinný ju v celom rozsahu nahradiť.

za škodu v celom rozsahu  zodpovedný a je povinný ju v celom rozsahu nahradiť.
Máte doma malého lapaja?
Deti sú deti. V škole, na ihrisku alebo vo svojom blízkom okolí môžu spôsobiť škodu, nezaláží na tom či úmyselne alebo neúmyselne.
Aj ak škodu Vaša ratolesť spôsobí v škole, ste zodpovedný. Škola síce dostane náhradu od poisťovne, ALE. Ak je vinník jasný, poisťovňa si bude náhradu škody požadovať od vinníka, Vášho dieťaťa. Samozrejme sa táto povinnosť prenesie na Vás ako zákonného zástupcu.
Vymáhať náhradu škody od dieťaťa má právo každý.

Chcete kľudne spať? Uzatvorte si poistenie domácnosti spolu so zodpovednosťou sa škody spôsobené osobami, ktoré žijú v spoločnej domácnosti.
Takéto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí Vaše dieťa nie len v škole.
Taktiež Vás to ochráni ak niekoho vytopíte, poškodíte okno, plot.......
vám poskytne poistnú ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolenia
Vedeli ste že "podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ vymáhať škodu od svojho zamestnanca až do výšky 4 mesačných hrubých platov."!
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania Vám poskytne ochranu v prípade, ak Vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo pri činnosti ktorá priamo súvisí s plnením Vašich úloh spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa zákona alebo iného predpisu.
Poistenie sa vzťahuje aj na zamestnancov  štátu alebo v služobnom pomere.
Poistiť sa môžete aj keď pracujete inou formou pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).
Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako aj na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal.
Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy.
Skupinové poistenie môže uzatvoriť zamestnávateľ v prospech zamestnancov.
Samozrejmosťou je pripoistenie:
-na chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
-na škodu na dopravovaných veciach


Kto robí, robí aj chyby.
Za chyby sa platí...Raz hore, raz dole!
Poznáte to, dobré obdobie strieda zlé v zlovestnej pravidelnosti. Predvídať toho vieme málo. Ale na niečo sa vieme pripraviť.

Vedeli ste, že si viete poistiť firemný hnuteľný aj nehnuteľný majetok?
Vrátena poistenia ušlého zisku a fixných nákladov?
Poznáte poistenie proti poškodeniu strojov a to aj v dôsledku neodbornosti?
Máte poistené Vaš pohľadávky? Pri dnešných štatistikách  platobnej disciplíny je to jedno z najzákladnejších poistení pre firmu.

Vedeli ste, že firmu si viete poistiť podľa segmentu podnikania ?
Nezáleži na tom či ste  :
stavbár, montér, strojár, programátor, právnik, projektant, lekár, účtovník, taxikár, IT -čkár, revízny technik, právnik, znalec, prekladateľ .....

Vašu firmu si môžete poistiť  voči spôsobeniu škody na zdraví, majetku. Tiež si Vašu firmu viete poistiť pre prípad, ak výsledkom Vášho omylu alebo chyby je finančná škoda.

Služby

poisťovacie, hypotekárne a úverové poradenstvo
PZP
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Zdravotné poistenie
Úvery
Refinancovanie úverov
Hypotéky

Created by Roman
Kontakt

info@poistenie-uver-dochodok.sk
tel.:   +421 918 924 729
MP EKOFIN s.r.o.
kancelária:
M.R.Štefánika 69
Nové Zámky
Korzo - pešia zóna
1.poschodie, nad SLSP


dôchodky, hypotéky a poistky pod jednou strechou

MP EKOFIN s.r.o.
kancelária:
M.R.Štefánika 2
940 02 Nové Zámky
info@poistenie-uver-dochodok.sk
+421 918 924 729

Návrat na obsah